Patienters Ernæring

Patienters Ernæring

Nyheder og gode idé'er

Bloggen er åben for medlemmer, andre sundhedsfaglige medarbejdere - og for patienter og deres pårørende.
Indlæggene vil spænde vidt, fra det nørdede ernæringsfaglige til den gode oplevelse, hvor patienten pludseligt spiste.

DSKE's målsætning og målbare mål

MålsætningPosted by Jens Kondrup Sun, November 23, 2014 01:02:27

Menneskerettighedserklæringen, Artikel 25:
Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og velvære, herunder til føde, klæder, bolig og lægehjælp og de nødvendige sociale goder og ret til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, uarbejdsdygtighed, enkestand, alderdom eller andet tab af fortjenstmulighed under omstændigheder, der ikke er selvforskyldt.

Målsætning:
Patienter skal sikres tilstrækkeligt kostindtag.
Hvis maden svigter: rettidigt supplement med tilskudsdrikke, sondeernæring eller intravenøs ernæring.

Målbart mål (indikator):
Risikopatienter på hospitalet skal have mindst 75% af behovet senest 4. indlæggelsesdag - eller 4. dag efter påbegyndt ernæringsterapi.


Dette er målsætningen for alle aktiviteter, som DSKE er engageret i. Aktiviteterne skal have som formål, at en større del af patienterne opnår det målbare mål: mindst 75% af behovet senest 4. dag.
Menneskerettighedserklæringen, Artikel 25, sidestiller ret til føde og til lægehjælp. Tilstrækkelig føde/ernæring skal tilvejebringes, også under sygdom.
At dette så oven i købet kan vises at mildne sygdomsforløbet, øge livskvaliteten for patienterne og reducere udgifterne til sygehuse er jo kun godt.
DSKE arbejder for at styrke dokumentationen for værdien af rigtig ernæring under sygdom, men mener på den anden side ikke, at man kan vente med den målrettede ernæring, indtil alle er tilfredse med dokumentation og de økonomiske analyser.
Man kan godt leve uden en virkningsløs medicin, men man bliver syg af at undvære livsnødvendige næringsstoffer.

  • Comments(0)//blog.dske.dk/#post1

Patienters oplevelse af maden

Hvad siger patienterne?Posted by Jens Kondrup Sat, November 15, 2014 19:05:34
Region Hovedstaden har udført en brugerundersøgelse på samtlige hospitaler i regionen. Rapporten kan downloades.

3.840 patienter som blev udskrevet fra region H's hospitaler i April/Maj 2014 fik tilsendt spørgeskema om maden - 1.573 svarede (41%).

'Samlet indtryk af maden': 83 % svarede Positivt eller Meget positivt. Men med stor variation fra det ene hospital til det andet.


Der blev udsendt en pressemeddelelse: Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) mener, at det er en vigtig undersøgelse, som både sætter fokus på alt det positive omkring mad på hospitalerne i Region Hovedstaden, men også stiller skarpt på de områder, hvor det kunne blive bedre. Hun foreslår at tage et ekstra skridt og nedsætte et smagspanel, der kan tage ud på hospitalerne, smage maden og komme med gode ideer til, hvordan vi helt nøjagtigt forbedrer smagsoplevelsen.
Det er en god ide: patienterne var særligt glade for maden på Gentofte Hospital, og det vil kunne smitte af på de andre hospitaler, hvordan man gør.

Undersøgelsen belyste desuden forholdene for de underernærede patienter:

46 % af patienterne var ernæringstruede eller underernærede (havde vægttab, kvalme, tyggebesvær, synkebesvær eller smerter i mund og/eller hals). 54 % af de patienter, der var indlagt mere end tre dage, var ernæringstruede.

31 % af patienter havde vægttab
27 % havde kvalme
7 % havde tyggebesvær
9 % havde synkebesvær
7 % havde smerter i mund/hals

32 % af disse patienter spiste meget mindre aftensmad under indlæggelsen end derhjemme.
44 % spiste mellemmåltider
26 % havde en samtale med personalet om at spise for lidt
26 % havde en samtale med personalet om deres behov i forbindelse med maden

Der er et stort behov for en ekstraordinær indsats for ernæringstruede patienter, jvnf. Region H's Mad-og ernæringspolitik (kan downloades her): der skal udvikles madretter til disse patienter og ansvaret på afdelingerne for disse patienter skal præciseres.  • Comments(0)//blog.dske.dk/#post0